SELKO - Brownfields Forever

Dessa åtta spår utgör ett sorts soundtrack till boken. Spåren är inte associerade till några speciella avsnitt, men flera av dem är inspirerade av bokens resonemang. Två av spåren (Pneumatik och Sucrose) är tidigare utgivna, resten av materialet är helt nytt. Musiken är till största delen baserad på ljud inspelade i fabriker eller under några av mina fältarbeten. Vissa ljud låter som vid inspelningstillfället medan andra har manipulerats för att få en annorlunda karaktär. Något av råmaterialet i form av av fabriks- och miljöljud är inspelade av min kollaboratör Petter Duvander (i samband med produktionen av IC1 - The Birth of Industrial Cool, 2004) samt av Mårten Mellberg på Arbetets museum i Norrköping (i samband med evenemanget Sounds of Norrköping, 2007).

  1. GRIT (2 min 18 sek, 3,2 MiB)
  2. PNEUMATIK (3 min 23 sek, 4,7 MiB)
  3. REVOLVERE (1 min 50 sek, 2,6 MiB)
  4. FAB (4 min 44 sek, 6,7 MiB)
  5. SPINNER (1 min 50 sek, 2,6 MiB)
  6. BUNKER (5 min 0 sek, 7 MiB)
  7. SUCROSE (4 min 41 sek, 6,6 MiB)
  8. REDUX (3 min 10 sek, 4,5 MiB)

Ladda ner alla 8 spår (zip-arkiv, 36 MiB).