I den finska staden Uleåborg står rester av ett pappersbruk övergivna bland nyare bebyggelse. Den kyrkliknande silon ritades en gång av Alvar Aalto. Numera skapar den associationer till ett sekel som har flytt.
Fotograf: Robert Willim.