Korrosionen skapar mönster.
Fotograf: Robert Willim.