Den lilla swimmingpoolens azurblå vatten står i bjärt kontrast till de omgivande fabrikskonstruktionerna.
Fotograf: Robert Willim.