Solceller, vattenspeglar, grönt gräs och ett solhjul samsas med den monumentala nedlagda fabriken.
Fotograf: Robert Willim.