Kolgruvan och koksverket har blivit ett rekreationsmråde.
Fotograf: Robert Willim.