I strandbaren står en scen som vittnar om kvällsaktiviteter nedan masugnarna.
Fotograf: Robert Willim.