Ruhr är ont om utkiksplatser, men den gamla industrin har gett upphov till platser för att ge överblick över landskapet.
Fotograf: Robert Willim.