Nu ställs industrisamhällets utrustning och artefakter ut som kulturhistoriska föremål.
Fotograf: Robert Willim.