Den flotta fabriksrestaurangen Lesage drivs med hjälp av Hotell Taschenberg Palais.
Fotograf: Robert Willim.