Delar av produktionen synliggörs på skärmar.
Fotograf: Robert Willim.