En tidig showcase-industri i form av cigarettfabriken Yenidze i Dresden. Numera ryms kontor och restaurang där det en gång producerades tobaksvaror.
Fotograf: Robert Willim.