Ackis bierstube står i kontrast till den flotta bilfabriken, och visar på motsatser i stadsrummet.
Fotograf: Robert Willim.