Volkswagens transparenta fabrik (Die Gläserne Manufaktur i Dresden tornar upp sig på andra sidan en vallgravsliknande vattensamling.
Fotograf: Robert Willim.